Nu finns äntligen Grönfri och Grönfri Proffs att köpa billigt!

Ingen vill ha mögel på sitt hus. Grönfri eller Grönfri Proffs är medlen som du ska använda.

få

Resultatet går inte att ifrågasätta. Grönfri har bevisad effekt.

Märket är inte det viktiga. Det är egentligen inte varumärket som spelar roll. Påväxt-Stopp är klart billigare men inte lika vanlig i butiker. Köp online.

Inne eller ute spelar ingen roll för Grönfri

Det spelar ingen roll om du vill genomföra fasadtvätt eller få bort mossa på tak. Hussvampen försvinner direkt.

Använd en högtryckstvätt för att nå upp på taket. Det är ämnet Bensaltensid som gör att du får så fin takrengöring och mossbekämpning och att du kan ge dig på svartmögel med goda resultat.

Läs om hur du gör

Gå metodiskt till väga i ditt arbete. Det är inte svårt att förstå varför Grönfri eller Grönfri Proffs säljer så bra.

Späd ut Grönfri fem gånger. En liter Grönfri räcker fem gånger så långt som andra preparat. Spä ut Grönfri Proffs 15 gånger.

Grönfri har enligt kemikalieinspektionen 8% Bensaltensid (Bensalkonklorid) som aktiv substans. Koncentrationen kan skilja. Anpassa styrkan efter ytan. Se upp för låga priser.

Grönfri Proffs har andra koncentrationer. Priset blir runt hälften av vad det skulle kosta i andra sammanhang.

Transporterna är miljövänliga.

Regelbunden rengöring ger bättre resultat

Mossan försvinner inte av sig själv, du måste använda Grönfri för att få jobbet gjort. Mossa, alger och mögel är envisa organismer som gärna kommer tillbaka.

Ligg steget före och behandla ofta. Du får inte glömma taket. få bort mossa Om du upptäcker problemen i tid så kan du åtgärda dem fortare.

Om du har otur måste du byta ut takpannorna. Skjut inte upp problemen, lös dem direkt.

Klarar du jobbet själv finns det pengar att spara

Svartmögel kan ju kosta en del. Då slipper du renovera. Om du har Grönfri hemma så kan du jobba förebyggande.