Brygg smakligt vin hemma – smidigt och enkelt

I över 30 år har Gert Strand AB sysslat med hembryggning och erbjuder ett brett sortiment med produkter som underlättar för alla som brygger eget hemma. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utmärkt vinbryggning och erbjuder vinsatser som har väldigt hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då många av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därnäst till de grekiska öarna och därefter vidare till södra Frankrike samt Italien. Slutligen förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart även spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att förstå den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en likvärdig procedur men givetvis förenklad samt anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får endast kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Detta enligt EU:s definition. För den skull framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns oerhört många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är fortfarande trampning rådande.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det angeläget att också ta bort skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska bibringa vitt vin är man tvungen att ta bort skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt exempelvis vildjäst, bakterier samt andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor eller ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig tidigare bryggt vin i hemmet kan med fördel inhandla en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som måhända har bryggt några vinsatser kanske vill experimentera med olika bär, frukter samt juicer. På så sätt lär man sig egna recept. Men se till att förbereda vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från begynnelse.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka med tanke på att varje vinsats tenderar att erhålla annorlunda prägel, till och från påtagliga men mestadels ytterst marginella. Variationer tenderar att nästan jämt uppstå, vilket bland annat beror på omväxlande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en ypperlig förberedelse för sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen sensibel för föroreningar av olika slag.

Ifall hygienen är en angelägen faktor så är vattnet minst lika viktigt. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt rent. För att vara säker på att vattnet är riktigt rent kan man rena det med hjälp av aktivt kol. Det är en utmärkt naturlig produkt som kan användas på nytt. Därjämte funkar det till att också rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor och gaser. Stundtals lyckas nämligen inte vanlig filtrering avskilja vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den variant av kol som används, dess porstruktur och yta i kvadratmeter per gram. Vanligast är att använda pulverkol för att slamma upp vätskan alternativt att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska ske i rumstemperatur och man ska undvika rening i kyla eftersom det i värsta fall inte funkar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och invecklad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ca 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte finnas plats för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut via hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning före en aningen längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan ana. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser väldigt rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än vanligt tack vare att den utgörs av näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns annorlunda sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att uppnå en högre alkoholhalt. För att påträffa skillnader är ett bra råd att pröva olika jäster till samma vinsats.

Vidare i processen krävs en ännu större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den behövs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En lagom storlek brukar vara 100 ml. Stundtals genererar olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man måste beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att därefter fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noga in samtliga uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. För mycket kolsyra medför vanligtvis fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett läckert vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl ska de sköljas ut utförligt, och det ultimata är att använda rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till nästa bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.