Eget vin på bär samt frukter

Allt fler folk brygger sitt eget vin hemma Mycket tack vare att produkterna har utvecklats och utrustningen blivit bättre.

Processen som genomgås påminner i det stora hela om den traditionella vinframställningen. Dock så tillåts vin i den traditionella bemärkelsen uteslutande kallas vin ifall det framställs med hjälp av vindruvor, enligt EUs definitioner. När det handlar om vinframställning hemma så experimenteras det enormt ofta med varierande slags bär och frukter.

Likt den traditionella vinframställningen så är det centralt att hålla en god hygienisk standard. Minsta förorening kan få stora konsekvenser för smaken på vinet. Det är inte endast utrustning som ska vara rent – dessutom är det viktigt att vattnet som används till bryggningen är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer allt från färdiga vinsatser till allehanda komplement som kan förenkla och förädla hemmaframställnigen. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som är alldeles briljant till att rena vattnet före bryggning.

Fördelen med att införskaffa färdiga vinsatser är att alla nödvändiga instruktioner finns. Och det är inte överdrivet svårt att lyckas med vinsatsen om instruktionerna följs noga.

Men att framställa en helt egen vinsats öppnar upp för att prova med olika bär eller frukter och experimentera med varierande jäst. Dessutom kan varierande jäsningstider leda till markanta smakskillnader.

En bra utgångspunkt är att använda sig av en brygghink som rymmer ca 30 liter. Det är viktigt att den är utrustad med ett vattenlås som är placerat vid gummit på hinklocket. Skummet som bildas under jäsningen de första dagarna kan pysa via vattenlåset ifall hinken är för liten.

I första skedet förjäser man vinet och därpå ska det tappas om, och då krävs en större jäshink. Dessutom behövs en sughävert för att tappa vinet från en hink till en annan.

En definitivt essentiell attiralj är oechslemätaren som är till för att dosera sockerhalten i vinmusten som bildas under förjäsningen. Ett mätglas är dessutom nödvändigt och ska vara nog stort att oechslemätaren ryms. En tillräcklig storlek på mätglas brukar vara 100 ml. Tänk på att det inte jämt är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Olika bär och frukter består av annorlunda mängder extraktämnen som i sin tur kan variera utslaget.

Glöm inte att ta fortsatta prover av vinet med oechslemätaren under bryggningens gång. Ett råd är att mäta upp ca tre deciliter vin i ett litermått och fylla upp 100 ml med hjälp av mätglaset och sänka ned oechslemätaren – läs av värdet. Anteckna alla uppgifter och för in dem noggrant i en bryggjournal. Att inte ha koll på processen riskerar oväntade överraskningar i slutändan. Smaka därför av vinet ofta och länge i munnen.

Innan vinet är färdigt ska det stå i jäskärlet ca 2-4 veckor. Tiden kan variera beroende på sockerhalt, vilken jäst som används m.m. När jäsningen är färdig så kan vinet med fördel tappas om och filtreras ytterligare en gång.