Lär dig att enkelt brygga vin hemma

Att allt fler människor brygger sitt eget vin hemma märks inte minst på alla tillgängliga produkter för vinframställning. Det är en spännande bearbetning som ger möjlighet att experimentera och ta fram olika sorter.

Det allra första steget är att förbereda processen, och att införskaffa ett lämpligt kärl. Fundera dessutom över vilken typ av jäst som krävs för att brygga vinet. Det gäller att vara noggrann med tanke på att det ökar chansen till att erhålla ett gott resultat. Tänk över vilka bär, frukter alternativt juice du vill begagna dig av. Det är självklart något som hör ihop med vilken variant av vin man tänker göra. Det första man tänker på kanske dock är att framställa vin på vindruvor, men det går att framställa vin på massor olika bär och frukter.

Om man plockar bär för att nyttja till vinbryggningen så är det viktigt att sortera och rensa noggrant. Dåliga bär ska inte användas åt bryggningen, och kvistar bör rensas bort. Risken med att ha kvar kvistar är att smaken på vinet blir omåttligt mycket syrligare vilket ger en ökad risk för mögel.

Mosa därefter bären och ha sedan i vatten och rör om. Hur mycket bär och vatten som ska ingå beror helt o hållet på recept. Men för 10 liter vin behövs 4,5 kg bär och 8 liter vatten.

I kommande del av processen krävs ett verktyg som kallas ochelemätare. Den kan vara behjälplig för att mäta sockerhalten hos bären alternativt frukterna som används åt framställningen. Oftast brukar det stå på jästpaketen ett motsvarande värde på hur hög sockerhalten bör vara. Typiskt är att man kompletterar med socker och häller i socker till dess värdet uppnås. Var ordentlig med att röra om.

Därpå är det dags att ha i jäst i den fruktmassa som blivit. Skilda jästar hanteras olika och på förpackningarna anges oftast hur man bör göra. Anledningen till att det finns annorlunda sorters jäster är därför att en del passar bättre till fruktigare viner medan andra är mer lämpade för bryggning vid tillfällen då man strävar efter högre alkoholhalt än normalt.

När vin framställs sker skilda processer av jäsningar. Vid förjäsning ska kärlet stå i ungefär 20-25 grader i 4-6 dagar. När dessa dagar passerat ska vinet tappas om för första gången. Till det krävs ytterligare ett kärl och en sil till bären. Kärnor, skal filtreras bort när man via silen häller från det ena kärlet till det andra. För att inte gå miste om smak ska man krama ur den sista saften ur bären.

Mät med hjälp av ochelemätaren återigen för att kolla sockerhalten och ifall mer socker behöver tillsättas. Därefter får vinet stå i jäskärlet till dess det slutat jäsa. Tiden varierar alltid beroende på jäst, sockerhalt m.m., men normalt tar det 2-4 veckor. Med hjälp av ett mätglas blir det lättare att mäta sockerhalten.

När jäsningen är färdig bör man tappa om vinet och filtrera på nytt och ha i vinsvavla samt skaka om. Vinsvavlan hjälper till att konservera vinet. Häll i ännu en aning vinsvavla efter en månad och vänta sedan en månad till innan upptappning av vinet.