Nödvändig utrustning för hemmabryggning

I boken Hemmaframställning av Vin som är skriven av Kjeld Erlandsen så ges flertal goda förslag. Bland annat finns det utförligt beskrivet om viss nödvändig utrustning. För den oinvigde kan det självfallet vara bra att ha koll på vissa specifika attiraljer som krävs. Speciellt är det på sin plats att lyfta fram hävert samt oechslevikten.

För att underlätta omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert utgörs av ett par rör, en slang med hjälp av tillhörande slangklämma, därför att ha möjlighet att försluta slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir anpassningsbar åt samtliga jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp ungefär 5 cm hög som medför att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ned ¾ i vinet och därefter ska jäskärlet försiktigt lutas innan häverten sänks ner helt å hållet.

Det är betydelsefullt att jämt göra rent häverten efter nyttjande. Rester av vin kan nämligen lätt härskna och kan leda till risk att smitta vinet med bakterier.

Då och då sker det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen om de placeras i 70 grader varmt vatten. Därefter kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte anser att somliga mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är oechslevikten. Det är en flytvikt som används åt att räkna ut mängd socker samt extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser bort utan som utgör smakämnen och bidrar med färg och fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha kontakt med botten.

Även ett mätglas är således nödvändigt och bör vara nog stort så att oechslemätaren ges plats. En lagom mängd på mätglas brukar utgöra 100 ml. Det är betydelsefullt att beakta att det inte ständigt är sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Annorlunda frukter och bär utgörs av olika mängder extraktämnen som ju kan skifta utslaget.