Roligt och trevligt att brygga vin hemma

Kjeld Erlandsen konstaterar i sin bok Hemmaframställning av Vin att hembryggning på flera sätt är riktigt roligt. Hans intresse åt vin är brett och innanför västen har Kjeld mångårig erfarenhet. I boken betonas framför allt framställandet av fruktiga viner.

Hemmabryggningen har fått stora fördelar pga att utvecklingen vandrat framåt. Utrustningen har blivit bättre och man har bland annat utvecklat varierande tekniker av jäsning. Allt i takt med att den etablerade vinindustrin nått bättre framgångar. Tanken är att hemmabryggningens kvalitet i större utsträckning ska reflektera kvaliteten inom den etablerade vinindustrin, om än småskaligt. Det är idag många hushåll som brygger vin alternativt har provat på att brygga.

Naturligtvis är det så att hemmabryggaren kan ta del av de enorma fördelar och kunskaper som utvecklingen av vinproduktion inom den etablerade vinindustrin lämnat efter sig. Resultatet blir i allt större vidd bättre och allt mindre lämnas till slumpen. Det finns således potential att ge vinet en distinkt riktning redan från inledningen. Dessutom har ingrediensernas kvalitet förbättras, och i synnerhet kvalitén av somliga nya vinjäster.

Kjeld Erlandsen menar att hemmabryggning inte bara är enastående därför att det är billigt utan för att det är roligt att forma sin helt egna produkt. Det blir absolut ett husets vin i sin rätta bemärkelse. Med sin bok hoppas han kunna assistera hemmabryggare men även tjäna som underlag åt allehanda vinklubbar.

Det finns dock en god fördel med att hemmaframställning av vin är tämligen billigt. Vinet kan användas mer i matlagningen. Det är ett populärt intresse och vin hör ju definitivt hemma tillsammans med den gastronomiska glädjen. Ihop med hemmagjort vin öppnas flertal möjligheter. Varför exempelvis inte använda ett par flaskor vitt vin att koka fisken i?

Kjeld tipsar också om att gå samman i mindre bryggarlag. Möjligen ett glatt gäng goda vänner som har möjlighet att byta kunskap och erfarenheter.

I Hemmaframställning av vin är det inte endast Kjeld Erlandsens goda bryggarvana som vägleder och ger trygghet åt hemmabryggaren. Han tar också upp råd från andra vinbryggara som han anser vara värda att förmedla.

Den här boken är särskilt betydande på så sätt att det finns enormt få böcker på marknaden om vinframställning som skänker en motsvarande ingående och utförlig redogörelse av processen. Hemmaframställning av vin behandlar inte endast hela den praktiska processen utan ger också tips på andra produkter som bör ingå i vinframställningen.

Kjeld anser att vintypen i allra högsta grad är avhängig frukten som används och en rad andra omständigheter. Vin brukar delas upp i tre huvudsakliga grupper. Det är rödvin, vitt vin och dessert- eller starkvin. Smakerna av dessa viner inom respektive grupp är helt avhängig bryggprocessen. Men en väsentlig tumregel för allt vin är att enbart selektera högklassiga råvaror.