Så framställer du vin hemma

I Kjeld Erlandsens bok Hemmaframställning av Vin finns det många goda tips och råd på hur man lyckas frambringa spännande viner hemma. Det är en väsentlig och uttömande bok som innehåller en hög nivå av expertis. Vissa hävdar att det är en av de bästa böckerna om hemmavinframställning som finns att tillgå på marknaden.

Erlandsen konstaterar att det skett en gigantisk utveckling inom vinframställningen hemma. Flertal kunskaper och erfarenheter har ärvts av den etablerade vinindustrin. Och i regelbunden takt har också utrustningen för hemmabruk utvecklats till det bättre. Flertal nya ingredienser har dessutom tillkommit på marknaden som bidrar åt att berika vinframställningen. I synnerhet har betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit. Idag är det flera hushåll som brygger vin eller som har provat att brygga. Vem vill inte brygga husets egen specialitet och årgång?

Boken Hemmaframställning av Vin har som avsikt att skildra vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper. Boken riktar sig såväl till den glade amatören till den lite mer erfarne. Boken kan också tjäna som gott underlag till mångahanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning.

Vinbryggning på egen hand innebär inte endast att det är mer ekonomiskt skonsamt för ekonomin, utan det är minsann roligt att utveckla sin egen produkt. Att brygga vin är en riktigt gemytlig hobby.

Flertal ägnar sig åt kokkonst i alla dess former idag, och till goda rätter avnjuts vin. Men det används dessutom i tillagningen. Dock har många resonerat att det stundtals är för dyrt att använda för mycket vin i maten. Men poängen är att när man brygger eget vin hemma så finns det givetvis mer utrymme att hälla i mer vin i maten med tanke på att en flaska blir betydligt billigare än en flaska i handeln. Man behöver inte tänka efter så mycket för att använda några flaskor vitt att koka fisken i. Eller varför inte en stänk nyponsherry till såsen. Möjligheterna tycks vara oändliga.

Ett gott tips som Erlandsen ger i sin bok är att gå samman flera människor i bryggarlag. Det kan bli ett utmärkt tillfälle att träffas och umgås, och hjälpas åt och utväxla erfarenheter sinsemellan.

Därutöver ger Erlandsen tips om att noga planera vinprocessen. Det är betydelsefullt att skriva upp allt som ska användas och kontrollera att den utrustning som ska användas är ren och fungerande. När man väl har kommit igång och upptäcker att någonting saknas så kan det ju bli ganska förargligt. Att ställa upp ett detaljerat arbetsschema är att föredra. På så vis kommer alltsammans komma i korrekt ordning.

All utrustning som ingår i vinbryggningen har oftast någon form av bruksanvisning. Läs dessa noga för att spara massor fel. Tyvärr är det många som läser bruksanvisningarna först efter bryggningen för att granska vad som möjligtvis gick fel.

En annan mycket betydelsefull del i processen är att skriva ner allt som tillsätts och när i processen det händer. Om någonting skulle bli problematiskt i processen så är en bryggjournal utmärkt för att lokalisera vad som eventuellt kan ha gått fel. En bryggjournal kan självfallet funka åt andra hållet. Har man lyckats brygga ett helt utomordentligt vin kanske man gärna vill brygga det på nytt.